Standbeeld van Hugo de Groot op de Delftse Markt.

Het is leuk om af en toe in je fotoarchief te grasduinen. Daar kwam ik deze foto’s tegen, die ik ergens tussen 1975 en 1980 heb gemaakt. Ik woonde toen op de Wijnhaven en liep dagelijks via de Markt naar mijn werk. Op één van deze dagen was ik getuige van het verplaatsen van het beeld van Hugo de Groot van zijn plaats naast de nieuwe kerk naar het midden van de Markt. Het beeld zelf stond al op een vrachtwagen, ze waren net begonnen aan het plaatsen van de sokkel. Blijkbaar was er niet veel ruchtbaarheid gegeven aan deze verplaatsing, want er waren nauwelijks toeschouwers.

Snel heb ik m’n camera gehaald en wat plaatjes geschoten. Veel tijd gunde ik me niet, want ik moest weer naar m’n werk. Het plaatsen van Hugo zelf heb ik dus gemist, wat ik nog steeds jammer vind.

Na wat Googelen vond ik het boekje De Delftse Markt in tijd en ruimte [ir J.A. Kuiper, Delftse Universitaire Pers, 1984]. Hieruit een paar citaten.

In 1886 werd midden op de Delftse Markt een bronzen beeld onthuld van Hugo de Groot, één van de grootste zonen van Delft. Het ontwerp van het beeld was van de beeldhouwer F.L. Stracké. Het beeld op zich is ruim 3m hoog: tamelijk hoog ten opzichte van de bescheiden afmetingen van de Marktwanden….”

In de jaren ’50 had men “….het oog laten vallen op de Delftse Markt als plaats voor een groot jaarlijks evenement: een taptoe van onderdelen van leger, marine en luchtmacht. Voorwaarde hiertoe was dat men vrij over het gehele Marktplein kon beschikken. Het bestuur van de Stichting ‘De Groote Markt te Delft’ koos desgevraagd – opnieuw – voor een plaats ten noorden van de kerktoren…..”

“….Het beeld is zonder verdere plaatsbepaling op dit stuk Marktplein naast de kerktoren geplaatst. Het kreeg daardoor geen ruimtelijke relaties, noch met de kerk, noch met het Marktplein. Dat het beeld niet met een dwingende noodzaak op een vaste plaats verankerd stond, heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen, dat men – toen na enkele jaren de Delftse taptoe geen voortzetting meer vond – het beeld helaas weer teruggeplaatst heeft in het midden van het Marktplein.”

Pin It

Comments are closed.