Padde(n)stoelen

In deze bijdrage wilde ik wat foto’s plaatsen die ik afgelopen jaren maakte van paddestoelen. Het is tenslotte herfst en de paddestoelen schieten uit de grond. Ik twijfelde of het nou paddestoel of paddeNstoel was. Dus even googelen. Ik vond onderstaande tekst. Ik besluit het gewoon maar te doen zoals ik ooit leerde, zonder de n.

Overgenomen van : http://www.texturion.nl/taalweetjes/

Paddestoel / paddenstoel

Wat is juist: paddenstoel of paddestoelVolgens het Witte Boekje zijn beide vormen juist; het Groene Boekje geeft alleen paddenstoel.

Over taal

Spelling: groen of wit
In 1994 besloot de overheid dat er elke tien jaar een nieuwe editie van de Woordenlijst Nederlandse Taal, ofwel ‘het Groene Boekje’, moet verschijnen. In 2005 was het weer zover.De nieuwe regels werden samengesteld door de Nederlandse Taalunie, in samenwerking met het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Het schrijven volgens deze regels is verplicht voor iedereen die bij de overheid en in het onderwijs werkt.

Alternatief
In december 2005 meldde een aantal media dat ze niet van plan waren om deze nieuwe spelling te gaan gebruiken. Zij vonden dat deze spelling te veel veranderingen bevatte vergeleken met die van 1995.

Op 13 januari 2006 werd het platform ‘de witte spelling’ opgericht. Daarin zitten drie landelijke dagbladen (NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant), vier opiniebladen (Elsevier, Vrij Nederland, HP/De Tijd en de Groene Amsterdammer), de NOS en Planet Internet. Zij werken samen met het Genootschap Onze Taal.

Samen besloten zij een alternatieve spelling te ontwikkelen, met minder en eenvoudiger regels. Deze alternatieve spelling werd vastgelegd in ‘het Witte Boekje’ van het Genootschap Onze Taal.

Volgens mij een vliegenzwam, maar volgens het witte boekje mag vliegezwam ook. Erg verwarrend allemaal.

En hoe deze heet? Wie het weet mag het zeggen, ik voeg dan de naam toe.

 En hoe deze heet? Wie het weet mag het zeggen, ik voeg dan de naam toe.

Pin It

Comments are closed.